Za potrebe komunalnih poduzeća, a radi uspostave prostorne evidencije nadležne infrastrukture, GEOMODELING d.o.o. se specijalizirao za izradu komunalnih modela podataka i uspostavu prostornih sustava vodoopskrbe i odvodnje. Razvili smo jedinstveni pristup koji obuhvaća sve procese u implementaciji sustava i to od prikupljanja podataka komunalne infrastrukture preko uspostave sustava do izrade mehanizma održavanja prostornih podataka sukladno izrađenom modelu podataka.

PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAVI (Primjena na sustavu odvodnje)

Prostorni informacijski sustav odvodnje kao prostorna evidencija cjelokupnog sustava odvodnje s uspostavljenim hidrološko hidrauličkim modelom funkcioniranja sustava omogućava:

 • digitalno prostornu evidenciju sustava javne odvodnje (s profilima i materijalima)
 • pregled funkcioniranja sustava javne odvodnje (sa stvarnim općim stanjem mreže)
 • analizu kapaciteta mreže
 • vpraćenje protočnosti mreže u realnom vremenu,
 • brzu provjeru mogućnosti priključenja i dodatno opterećenje novih segmenata javne odvodnje i velikih industrijskih pogona
 • uspostavu mreže mjerača protoke i uzorkivača
 • pojednostavljivanje i preciznije određivanje naknade za zaštitu voda
 • u slučajevima iznenadnog zagađenja omogućena je trenutna reakcija (čime se višestruko smanjuju troškovi sanacije i izbjegavaju nepotrebne štete)
 • u slučajevima proglašavanja izvanrednog zagađenja, korištenjem hidrološko- hidrauličkog modela omogućava se nesmetano funkcioniranje sustava
 • hidrološko hidrauličkim modelom raspolaže se konkretnim podacima o ponašanju sustava koji omogućavaju, uz minimalne troškove analize podataka, prilagođavanje sustava novonastaloj situaciji, čime će se izbjeći znatni troškovi „novelacija“ i „optimalizacija“,
 • kompatibilnost sa sustavom vodoopskrbe te implementacija podataka o korištenim količinama vode na pojedinim segmentima sustava odvodnje
 • na temelju unešenih, prenesenih i očitanih podataka, omogućena je kontrola vodonepropusnosti sustava, odnosno brza detekcija mogučih oštećenja na kolektorima
 • raspolaganje podacima potrebnim za monitiring
 • mogućnost direktnog unošenja potrebnih podataka u prostornu bazu podataka Hrvatskih voda

I još niz drugih mogućnosti koji doprinose smanjenju troškova održavanja, razvoja i izgradnje sustava odvodnje.

PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAVI (Primjena na sustavu vodoopskrbe)

Prostorni informacijski sustav vodoopskrbe kao prostorna evidencija cjelokupnog sustava vodoopskrbe s uspostavljenim hidrauličkim modelom funkcioniranja sustava omogućava:

 • digitalno prostornu evidenciju sustava vodoopskrbe (s profilima i materijalima)
 • pregled funkcioniranja sustava vodoopskrbe (sa stvarnim općim stanjem mreže)
 • analizu kapaciteta mreže, lociranje kritičnih mjesta i „uskih grla“
 • analiziranjem cijelog sustava posebno metodom varirajućih pritisaka, mogu se locirati mjesta najvećih gubitaka vode iz sustava
 • brzu provjeru mogućnosti priključenja dodatnih korisnika: zone, naselja, tvornice, te njihov utjecaj na ponašanje sustava
 • u slučajevima proglašavanja iznenadnog zagađenja, korištenjem hidrauličkog modela može se brzo i precizno lokalizirati izvor zagađenja te isključiti zahvaćene dijelove
 • hidrauličkim modelom raspolaže se konkretnim podacima o ponašanju sustava koji omogućavaju, uz minimalne troškove analize podataka, prilagođavanje sustava novonastaloj situaciji, čime će se izbjeći znatni troškovi „novelacija“ i „optimalizacija“,
 • automatsko kalibriranje sustava uz postavljene globalne i/ili rubne uvjete
 • automatsko projektiranje i rekonstrukcija poštujući postavljene rubne uvjete
 • analiziranje troškova izgradnje ili potrošnje energije
 • uspostavu mreže mjerača protoke i uzorkivača
 • raspolaganje podacima potrebnim za monitoring
 • praćenje protočnosti mreže u realnom vremenu
 • simuliranje požara te utjecaj nagle potrošnje vode na cijeli sustav
 • simuliranje različitih shema kontrole sustava

I još niz drugih mogućnosti koji doprinose smanjenju troškova projektiranja, izgradnje, održavanja, razvoja i upravljanja sustava vodoopskrbe.