GEOMODELING d.o.o. posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.

Prateći viziju i orjentiranost prema pravnim osobama, GEOMODELING izvodi sve vrste radova iz područja geodezije, katastra zemljišta i katastra nekretnina. Posjedujemo visokosofisticiranu opremu za mjerenje tvrtke Leica (Totalne stanice, GPS tehnologija, Niveliri) te GeoPLUS programsko rješenje za obradu geodetskih podataka. Kompetentno izrađujemo sve vrste parcelacijskih i geodetskih elaborata (sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina NN br. 16/07) te na krajnje profesionalan način pružamo klijentu konzalting iz područja geodezije.

Stručnjaci GEOMODELINGA posjeduju višegodišnje iskustvo iz geoinformatike koje se bazira na cjelom nizu ostvarenih znanstveno-stručnih projekata za Državnu geodetsku upravu te raznim projektima koji se baziraju na geoinformacijama. Kompetentno i u skladu sa svjetskim trendovima (ISO/TC211 i OGC) bavimo se s normizacijom prostornih podataka i implementacijom na Bentley i drugim platformama.

Stručnjaci GEOMODELINGA posjeduju višegodišnje iskustvo iz kartografije i primjene geoinformatičke i kartografske obrade u prostornom planiranju. Primjenjujemo suvremene metode izrade topografskih, tematskih karata i planova raznih mjerila bazirane na korisničkim zahtjevima, svjetskim trendovima, objedinjenim i implementiranim unutar vlastite aplikacije TopoDesign razvijene na Bentley proizvodnoj okolini.