Prateći suvremene tehnologije, GEOMODELING se specijalizirao za izradu produkata dobivenih iz 3D detaljnog prostornog snimanja, revoluciju u točnom i vjernom prikazu prostornih objekata (3D modeli, tehničke dokumentacije, animacije...). Ukoliko želite izraditi točan i vjeran 3D model građevine, animiran u film ili pripremljen i iscrtan za tehničku dokumentaciju, obratite nam se s povjerenjem.

GEOMODELING d.o.o. koristi jedinstven pristup prikupljanja prostornih podataka u svrhu izrade arhitektonsko-tehničke dokumentacije građevine i to na naćin da detaljno prikupljeni 3D podaci predstavljaju točnu trenutnu situaciju građevine uz zadovoljavanje uvjeta struke. Svi digitalni podaci detaljnog prostornog snimanja su određeni u hrvatskom državnom koordinatnom sustavu, a pohranjuju se u prostornu bazu podataka u obliku vektorskog skupa točaka. Dokumentacija se iscrtava u mjerilu 1:1 koristeći Bentley tehnologiju.

Korisnik usluge dobiva kompletnu prostornu bazu i preglednik prostorne baze s uputama za korištenje te uz kupnju modula za iscrtavanje može i sam uvjek izvući dodatne informacije koje su mu potrebne vezane uz građevinu.

Iz podataka detaljnog prostornog snimanja građevine kompetentno i vjerno izrađujemo 3D model građevine i digitalni animirani fotorealistični prikaz 3D modela građevine u obliku video zapisa.